Нові видання

Лайм-бореліоз: монографія

Лайм-бореліоз: монографія / М.А. Андрейчин, М.М. Корда, М.І. Шкільна, О.Л Івахів та ін.: за ред. М.А. Андрейчина та М.М. Корди. – Тернопіль: ТНМУ, 2021. – 376 с.

У монографії узагальнено досягнення світової науки і результати власних досліджень авторів. Основну увагу приділено епідеміології, клінічним проявам, діагностиці та терапії Лайм-бореліозу. Наведено нові дані про засоби збору кліщів у довкіллі, зараженість їх бореліями та іншими збудниками, професійні ризики інфікування (лісники), ураження різних органів і систем людського організму при цій інфекції, її поєднання з іншими хворобами, також обізнаність населення з проблемою Лайм-бореліозу.

Для науковців і практичних епідеміологів, інфекціоністів, сімейних лікарів, терапевтів, кардіологів, ревматологів, неврологів, лаборантів. Книга може бути корисною для викладачів профільних кафедр медичних університетів і слухачів факультетів післядипломної освіти.

Атлас інфекційних хвороб

 

 

Атлас інфекційних хвороб [М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О. Крамарьов та ін.]; за ред. М.А. Андрейчина. — 3-тє вид., випр. і допов. — Львів: Магнолія, 2019. — 296 с.

Третє видання атласу інфекційних хвороб виправлене і доповнене основними клінічними відомостями про важливі вірусні, бактерійні, рикетсійні, хламідійні, протозойні, гельмінтні хвороби та інфестації. На знімках зображено симптоми різних клінічних форм інфекційних захворюань, їх ускладнення і вигляд збудників. Всього нараховується 561фотоілюстрація. Для інфекціоністів лікарів, лікарів загальної практики і сімейної медицини, терапевтів, педіатрів, дерматологів, науковців, а також студентів старших курсів медичних університетів та академій, інтернів і лікарів-курсантів.

Лайм-бореліоз. Діагностичні критерії, лікування і профілактика: метод. рекомендації 

Лайм-бореліоз. Діагностичні критерії, лікування і профілактика: метод. рекомендації / [уклад.: М.А. Андрейчин, В.С. Копча, М.І. Шкільна та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ, 2019. – 52 с.

Методичні рекомендації присвячені етіології, епідеміології, діагностиці, лікуванню та профілактиці Лайм-бореліозу з урахуванням сучасних даних літератури, власних досліджень і практичного досвіду авторів цього видання. Особливе значення  надається клінічним проявам інфекції, епідеміологічним даним, новим підходам до специфічної діагностики. Запропоновано сучасні схеми лікування, первинної та вторинної профілактики. Призначені для інфекціоністів, дерматологів, сімейних лікарів, неврологів, ревматологів, кардіологів, педіатрів, інших практикуючих лікарів.

 

Infectious Diseases

Infectious Diseases. Інфекційні хвороби: Підручник для мед. ун-тів, інст., акад. Затверджено МОН і МОЗ / За ред. О.А. Голубовської. — К., 2018. — 664 с. + 12 с. кольор. вкл., тв. пал., (ст. 4 пр.)

Інфекційні хвороби 

   

Інфекційні хвороби : підручник : у 2 т. / за ред. В. П. Малого, М. А. Андрейчина. – Львів : Магнолія 2006, 2018. – Т. 1. – 718 с.; Т. 2. – 726 с

Підручник призначений для лікарів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України. У виданні наведена інформація, необхідна лікарю для безперервної медичної післядипломної освіти. Висвітлені найважливіші нозологічні форми,ю які трапляються в Україні та за її межами, у тому числі діагностика, методи лікування й профілактика. Видання містить сучасні інформацію про надання медичної допомоги інфекційним хворим в Україні, організацію інфекційної служби в умовах реформування медичної галузі, а також про основні напрямки боротьби з інфекційними хворобами. У підготовці цього видання брали участь провідні фахівці. Підручник призначений для лікарів-інтернів і лікарів – слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України, а також буде корисний для студентів медичних університетів і науковців.

Мікотичні та протозойні інфекції, асоційовані з імуносупресією: навч. посібник

Мікотичні та протозойні інфекції, асоційовані з імуносупресією: навч. посібник / Шостакович-Корецька Л.Р., Литвин К.Ю., Суременко М.С., Маврутенков В.В., Шевченко-Макаренко О.П., Волікова О.О., Чергінець А.В., Шевельова О.В., Кушнєрова О.А. — К.: Видавничий дім Медкнига, 2018. — 132 с., кол. іл.

У навчальному посібнику висвітлено принципи діагностики, лікування й профілактики ВІЛ-асоційованих інфекцій для забезпечення належної якості життя пацієнтів. Посібник ілюстрований фотографіями хворих, томограмами, іншими наочними матеріалами.Для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України, студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, доповнює матеріали підручників із цієї тематики до занять з інфекційних хвороб та епідеміології (згідно з вимогами навчальних програм). Посібник може застосовуватись для безперервної освіти інфекціоністів, епідеміологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, терапевтів, педіатрів, організаторів охорони здоров’я тощо.

Атлас інфекційних хвороб

Атлас інфекційних хвороб [М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О. Крамарьов та ін.]; за ред. М.А. Андрейчина. — 2-е вид., випр. і допов. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2017. — 288 с.

Друге видання атласу інфекційних хвороб виправлене і доповнене основними клінічними відомостями про важливі вірусні, бактерійні, рикетсійні, хламідійні, протозойні, гельмінтні хвороби та інфестації. На знімках зображено симптоми різних клінічних форм інфекційних захворюань, їх ускладнення і вигляд збудників. Всього нараховується 537 фотоілюстрацій. Для інфекціоністів лікарів, лікарів загальної практики і сімейної медицини, терапевтів, педіатрів, дератологів, науковців, а також студентів старших курсів медичних університетів та академій, інтернів і лікарів-курсантів.

 

Лептоспіроз: монографія 

img_20161125_095846

Лептоспіроз: монографія / Н.А. Васильєва, М.А. Андрейчин. – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – 276 с.

На підставі багаторічних досліджень авторів і аналізу даних літератури розглянуто епідеміологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування та профілактику лептоспірозу. Наведено нову інформацію про зміни домінуючих сироварів патогенних лептоспір, клініко-патогенетичну роль змін органного кровоточу та імунних реакцій організму, термографічну семіотику хвороби, лікувальну ефективність галогенного протилептоспірозного гамма-глобуліну тощо. Монографія адресована насамперед інфекціоністам, епідеміологам, сімейним лікарям і науковцям; може бути корисною для післядипломної освіти.

Малярия: монография 

IMG_20151116_124016

Малярия: монография / О.А. Голубовская, А.В. Шкурба, Л.А. Колос. – К.: ВСИ «Медициина», 2015. – 288 с.

В монографии изложены современные положения резонансной для мировой медицины инфекционной паразитарной болезни – малярии. Тщательно рассмотрены с позиции трактовки современных данных вопросы актуальности, истории, этиологии, патогенеза, эпидемиологии, классификации, клинических проявлений и возможных осложнений, диагностики, лечения, специфической профилактики малярии. Широко освещены совещены современные материалы и рекомендации ВОЗ, зарубежные публикации ведущих специалистов. Диагностика, лечение и профилактика приведены в полном соответствии с существующими международными рекомендациями и консенсусами. Представлен обширный справочный материал по методам и рекомендациям современной лабораторной диагностики малярии, имеются многочисленные иллюстрации. Для врачей-инфекционистов, эпидемиологов, терапевтом, врачей семейной практики, детских инфекционистов, педиатров, реаниматологов, клинических лаборантов, паразитологов, организаторов здравоохранения, студентов высших медицинских учебных заведений  уровня аккредитации, врачей-интернов различных специальностей.

Малярия: диагностика, лечение, профилактика

IMG_20151013_093954

Малярия – диагностика, лечение, профилактика: монография / В.П. Малый. – Харьков: Изд-во ООО «Щедрая усадьба плюс», 2015. – 324 с.

В руководстве освещены современные данные по этиологии, эпидемиологии, патогенезу, клинике, диагностике, лечению и профилактике малярии. Представлены материалы по тропической малярии, в  частности патогенез и лечение болезни, вызванной хдорохинустойчивыми штаммами возбудителя. Впервые публикуются  данные в отечественной литературе  по кновлези-малярии (малярии зоонозного типа). Монография предназначена для инфекционистов, терапевтов, паразитологов, врачей общей практике/семейной медицины, профилактической  медицины и лаборантов, а также для научных работников, интернов, аспирантов, магистров, клинических ординаторов и студентов старших курсов медицинских университетов.

Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій: підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації 

Військова епідеміологія

Військова епідеміологія з епідеміологією надзвичайних ситуацій: Підручник для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації / М.А. Андрейчин, О.Д. Крушельницький, В.С. Копча, І.В. Огороднійчук. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2015. – 315 с.

У підручнику розглянуто взаємозв’язок соціальних і природних чинників, їх вплив на епідемічний процес серед особового складу військ і цивільного населення. Розкрито властивості біологічної зброї, особливості перебігу штучно викликаного епідемічного процесу, планування протиепідемічних заходів в екстремальних умовах. Теоретичні узагальнення проілюстровані епідемічними ускладненнями під час недавніх війн, техногенних аварій та інших надзвичайних ситуацій. Видання відповідає програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України, й адресується студентам медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, а також військовим лікарям та іншим медичним працівникам.

Професійні інфекційні хвороби 

IMG_1990

Професійні інфекційні хвороби / Ю. І. Кундієв, М. А. Андрейчин, А. М. Нагорна, Д. В. Варивончик. – К. : ВД «Авіцена», 2014. – 528 с.

Висвітлено етіологію, епідеміологію, клінічні прояви, професійні чинники поширення низки інфекційних хвороб, пов’язаних з виробничим середовищем, та відповідні профілактичні та протиепідемічні заходи. Окремі розділи присвячені проблемі ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу, вірусним гепатитам, групі зоонозних інфекцій (бруцельозу, геморагічній гарячці з нирковим синдромом, еризипелоїду, кліщовому енцефаліту, ку-гарячці, Лайм-бореліозу, лептоспірозу, лістеріозу, орнітозу, сибірці, туляремії, ящуру). Для науковців і практикуючих лікарів-гігієністів, епідеміологів, інфекціоністів, лікарів загальної практики і сімейної медицини, які цікавляться професійними захворюваннями. Книга може бути корисною для викладачів профільних кафедр медичних університетів і слухачів факультетів післядипломної освіти.

Кабінет інфекційних захворювань: структура, функції та організація роботи

Слайд1

Шостакович-Корецька, Л.Р. Кабінет інфекційних захворювань: структура, функції та організація роботи: навч. посібник / Л.Р. Шостакович-Корецька, І.А. Андрєєва, О.П. Шевченко. – Дніпропетровськ: Відар ТД, 2013. – 175 с.

У навчальному посібнику висвітлено організаційні питання надання кваліфікованої медичної допомоги інфекційним хворим. Детально розглянуто лікувально-діагностичну та профілактичну роботу, принципи диспансерного спостереження за реконвалісцентами інфекційних хвороб і пацієнтами з хронічною патологією, їх подальше обстеження та лікування в амбулаторних умовах для забезпечення належної якості життя. Значну увагу зосереджено на питаннях проведення первинних протиепідемічних заходів в осередку інфекційної хвороби.  Надані основні функції та завдання лікарів кабінетів інфекційних захворювань (КІЗ), їх структура, штати та обладнання. Видання  доповнене додатками з необхідними лікарю формами медичної документації, яка використовуються під час медичного обслуговування населення, а також докладними інструкціями щодо їх заповнення. Для студентів вищих медичних навчальних закладів III-ІV рівня акредитації, лікарів-інтернів, доповнює матеріали підручників з даної тематики до занять з інфекційних хвороб та епідеміології згідно вимог навчальних програм, а також може застосовуватись для безперервної освіті інфекціоністів, епідеміологів, лікарів загальної практики – сімейної медицини та лікарів інших спеціальностей.

Інфекційні хвороби: Підручник

Голубовська підручник (1)

Інфекційні хвороби: підручник / За ред. О.А. Голубовської. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с. +12 кольор. вкл.

У підручнику наведено сучасні уявлення про найпоширеніші інфекційні та паразитарні хвороби. Особливу увагу приділено захворюванням, які трапляються на території України, хворобам, що становлять значну світову небезпеку та підлягають регуляції Міжнародним медико-санітарним правилам 2005 року, інфекційним і паразитарним хворобам, які можуть бути завезені на територію нашої країни й становлять проблему медицини подорожей і тропічної медицини. Висвітлено загальні питання інфектології, принципи класифікації інфекційних хвороб, діагностики, лікування і профілактики, у тому числі імунопрофілактики. Для підготовки підручника використано сучасні матеріали і рекомендації ВООЗ, зарубіжні публікації провідних фахівців. Класифікацію інфекційних і паразитарних хвороб викладено на основі Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду. Методи діагностики, лікування і профілактики наведено в повній відповідності із чинними міжнародними рекомендаціями і консенсусами. Наданий матеріал повністю адаптований до змістових модулів затверджених типових програм з навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби» для переддипломної підготовки фахівців за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія», «Медична психологія». Усі розділи підручника містять основні положення, питання й тести для самопідготовки відповідно до засад сучасного навчального напряму – Болонського процесу. У книзі надано кольорові ілюстрації найпоширеніших інфекційних хвороб. Більшість анатомічних термінів викладені згідно Міжнародною анатомічною номенклатурою, затвердженою IV з`їздом анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України. Для студентів вищих навчальних медичних (фармацевтичних) закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів і курсантів факультетів післядипломної освіти, а також сімейних лікарів, фахівців медицини невідкладних станів, лікарів-інфектологів.

 Епідеміологія: підручник для студ. вищих мед. навч. закладів

epid_koles

Епідеміологія: підручник для студ. вищих мед. навч. закладів / М.А. Андрейчин, З.П. Василишин, Н.О. Виноград; за ред. І.П. Колеснікової. – Вінниця: Нова книга, 2012. – 576 с.: іл.

Підручник складається з двох частин. У першій частині підручника (загальна епідеміологія) висвітлено основи вчення про епідемічний процес та представлено розділи, в яких на сучасному рівні викладено питання дезінфекції, дезінсекції, дератизації, стерилізації, імунопрофілактики, методики епідемічного обстеження осередку інфекційного захворювання та розслідування спалахів і епідемій, а також викладено основи епідемічного нагляду та епідеміологічної діагностики, зміст та організацію протиепідемічної роботи, основи епідеміологічного методу дослідження з елементами доказової медицини та питання санітарної охорони території України. Друга частина підручника (спеціальна епідеміологія) присвячена питанням епідеміології та профілактики актуальних інфекційних захворювань (більше 50 нозологічних форм). Епідеміологія кожного інфекційного захворювання подається за класичною схемою. Підручник може бути корисний не лише для студентів, але також для лікарів-інтернів, аспірантів та лікарів-практиків.

 Медсестринство при інфекційних хворобах

Медсестринство

Андрейчин М.А. Медсестринство при інфекційних хворобах: підручник / М.А. Андрейчин, О.Л. Івахів. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : ТДМУ, 2011. – 472 с.

Підручник складається із загальної та спеціальної частин. У загальній частині викладено особливості інфекційних хвороб, їх класифікацію, принципи діагностики, лікування та профілактики. Детально висвітлено порядок приймання інфекційних хворих у стаціонар, режим роботи інфекційного відділення, основи догляду за інфекційними хворими. У спеціальній частині описано низку важливих інфекційних хвороб. З урахуванням особливостей нозологічної форми описано участь медичної сестри в обстеженні пацієнта, організації харчування, наданні лікувальної допомоги, забезпеченні протиепідемічного режиму. Виділено алгоритми надання невідкладної медичної допомоги інфекційним хворим, порядку забору матеріалу на дослідження, виконання різних медсестринських маніпуляцій. Підручник відповідає програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України, й адресується студентам медичних навчальних закладів І-ІІІ рівнів акредитації за спеціальністю “Медсестринство при інфекційних хворобах”, також буде корисним для післядипломної освіти медичних працівників.

 Infectious diseases: classification, diagnostic, schemes and treatment: study aid

inf_can_2

Infectious diseases: classification, diagnostic, schemes and treatment: study aid / M. Chemych, M. Andreychyn, N. Il’yina, V. Zakhlebayeva, I. Trotska. – Sumy State University, 2011. – 270 p.

У навчальному посібнику наведені класифікації найбільш поширених інфекційних хвороб. Клінічна класифікація узгоджена з міжнародною статистичною десятого перегляду. Крім того, алгоритми діагностики, лікування допоможуть при клінічному обстеженні хворого виявити основні симптоми та синдроми захворювання, призначити додаткове обстеження та нагадають основні принципи лікування, виписування, диспансеризації. Посібник буде корисним для студентів, лікарів-інтернів, лікарів-інфекціоністів та лікарів інших спеціальностей.

  Пищевые токсикоинфекции и интоксикации

inf_can_1

Малый В.П., Лядова Т.И., Шустваль Н.Ф. Пищевые токсикоинфекции и интоксикации: Монография. – Х.: Вировец А.П. «Апостроф», 2011 – 212 с.

В монографии представлены данные по основным аспектам пищевых токсикоинфекций и интоксикаций. Освещены вопросы этиологии, эпидемиологии, патогенеза, клиники и диагностики. В разработку включены собственные наблюдения авторов. Клинические проявления болезни рассматриваются с позиции патогенеза. Обстоятельно приводятся дифференциальная диагностика и осложнения пищевых токсикоинфекций и интоксикаций. Подробно представлены лечение и профилактика. Изданная книга ориентирована на врачей различных специальностей, преподавателей, клинических ординаторов, аспирантов, магистров, интернов и студентов старших курсов медицинских ВУЗов.

  Гострі респіраторні вірусні інфекції

grvin

Гострі респіраторні вірусні інфекції: навч. посіб. / [М.А. Андрейчин, В.П. Малий, Л.Я. Ковальчук та ін.] ; за ред. М.А. Андрейчина, В.П. Малого. – Тернопіль: ТДМУ, 2011. – 304 с. + 4 с. вкл.

У посібнику наведено сучасні дані про етіологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування, і профілактику сезонного, пандемічного і пташиного грипів, парагрипу, респіраторно-синцитіальної, адено-, рино-, метапневмо-, корона- та бокавірусної інфекцій. Висвітлено досвід боротьби з пандемією грипу А/Н1 N 1/Каліфорнія у 2009-10 рр. та іншими найбільш поширеними гострими респіраторними вірусними інфекціями. Посібник призначений для студентів старших курсів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-І V рівнів акредитації, інтернів, клінічних ординаторів, а також лікарів загальної практики і сімейної медицини, фахівців профілактичної медицини.

 Інфекційні хвороби: класифікація, схеми діагностики та лікування: навч. посіб

klass_chem

Інфекційні хвороби: класифікація, схеми діагностики та лікування: навч. посіб. / М.Д. Чемич, Н.І. Ільїна, В.В. Захлєбаєва, І. О. Троцька. – Суми: Сумський державний університет, 2010. – 272с.

У навчальному посібнику наведені класифікації найбільш поширених інфекційних хвороб. Клінічна класифікація узгоджена із міжнародною статистичною десятого перегляду. Крім того, алгоритми діагностики, лікування допоможуть при клінічному обстеженні хворого виявити основні симптоми та синдроми захворювання, призначити додаткове обстеження та нагадають основні принципи лікування, виписування, диспансеризації. Посібник буде корисним для студентів, лікарів-інтернів, лікарів-інфекціоністів та лікарів інших спеціальностей.

 Асоціація інфекціоністів України: Довідник

as_inf

Асоціація інфекціоністів України: Довідник / М.А. Андрейчин, Н.Ю. Вишневська, О.Л. Івахів., В.С. Копча, Н.А. Ничик – Тернопіль : Горлиця, 2010. – 199 с .

В довіднику наведено основні дані про Асоціацію інфекціоністів України, її мету, організаційну структуру і персональний склад. В алфавітному порядку подано стислі статті про провідних фахівців, в яких вказані біографічні дані, віхи професійної роботи, наукові ступені, вчені звання та творчий доробок, а також список найважливіших наукових публікацій. Довідник призначений для членів Асоціації інфекціоністів України, істориків медицини, організаторів охорони здоров’я та інших спеціалістів. 

 Клиника, диагностика, лечение профилактика инфекционных заболеваний у детей

inf_zab

Клиника, диагностика, лечение профилактика инфекционных заболеваний у детей / Крамарев С.А. // Справочник врача «Клиника, диагностика, лечение профилактика инфекционных заболеваний у детей» – К.:ООО «Доктор-Медиа», 2010. – 276 с. (Серия Бібліотека «Здоров ’ я України»).

Методическое издание «Клиника, диагностика, лечение профилактика инфекционных заболеваний у детей» рассматривает с точки зрения доказательной медицины ведение детей с инфекционными заболеваниями. Пособие может быть полезным для широкого круга врачей-педиатров, педиатров-инфекционистов, семейных врачей, а также для студентов высших медицинских учебных заведений.

 Вірусні гепатити і рак печінки

v_g

Вірусні гепатити і рак печінки / М.А. Андрейчин, В.І. Дрижак, О.В. Рябоконь, В.С. Копча.–Тернопіль: ТДМУ, 2010. – 188 с.

У монографії висвітлено епідеміологічні та клініко-патогенетичні особливості гепатитів В,С, і D в контексті їх хронізації та трансформації в цироз печінки. Наведено сучасне уявлення про гепатоканцерогенез при хронічних вірусних гепатитах, поширеність первинного раку печінки, пре диктори його розвитку. Розглянуто класифікації пухлин печінки, досягнення у діагностиці, терапії та профілактиці гепатокарциноми. Автори аналізують як дні літератури, так і результати власних досліджень і клінічних спостережень. Книга адресована науковцям, лікарям-інфекціоністам, онкологам, гематологам, а також лікарям суміжних спеціальностей.

 Атлас інфекційних хвороб

atlas_inf

Атлас інфекційних хвороб / [М.А. Андрейчин, В.С. Копча, С.О, Крамарєв та ін.]; за ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, 2010. – 248 с.

Атлас інфекційних хвороб виданий в Україні вперше. Він містить основні клінічні відомості про важливі вірусні, бактерійні, рикетсійні, хламідійні, протозойні та гельмінтні хвороби. На знімках зображено симптоми різних клінічних форм інфекційних захворювань та їх ускладнень, а також вигляд збудників. Всього нараховується 449 фотоілюстрацій. Для інфекціоністів, лікарів загальної практики і сімейної медицини, терапевтів, педіатрів, науковців, а також студентів старших курсів медичних університетів та академій, інтернів і лікарів-курсантів.

 Вирусные диареи: Монография

vir_dia

Малый В.П., Незгода И.И., Боднарюк Е.В. Вирусные диареи: Монография. – Х.: ООО « ЭДЭНА », 2010. – 110 с.

Представлены данные по основным аспектам вирусных диарей. Проанализированы современные материалы и данные собственных исследований по классификации и эпидемиологии ротавирусной диареи и диареи, вызванной другими кишечными вирусами. Освещены вопросы клиники лабораторной диагностики и их лечение. В монографию включены данные собственных исследований по диагностике и лечению ротавирусной инфекции.

 Холера (эпидемиология, клиника и лечение): Монография

holera

Малый В.П. Холера (эпидемиология, клиника и лечение): Монография . – Х.: ООО « ЭДЭНА », 2010. – 110 с.

Здоровью населения продолжает угрожать множество инфекционных заболеваний . Среди них важное место занимают особо опасные инфекции к которым относится и холера. В связи со склонностью к тяжелому течению и способностью к развитию пандемии на нее распространяются Международные медико-санитарные правила. Ситуация в мире в отношении холеры постоянно неспокойная из-за возможности возникновения эпидемии. В этом оду такая эпидемия развилась в Зимбабве с поражением почти всех ее районов, летальность на пике заболеваемости составила 6%. Это диктует необходимость проведения мероприятий по профилактике холеры. В связи с этим важным является информирование медицинских работников о современных особенностях этой инфекции. Тем более, что в последние годы в литературе в этом плане имеется недостаточно информации по многим узловым вопросам, связанным с этим заболеванием. Издана книга представлена для врачей-клиницистов и специалистов профилактической медицины.

 Клінічне медсестринство в інфектології

inf_can_3

Клінічне медсестринство в інфектології: підручник. – 2-е видання, переробл. та допов. / А.В. Чорновіл, Р.Ю. Грицко, С.А. Лишенюк – К.:ВСВ «Медицина», 2010. – 408 с.

У підручнику наведено основні нозологічні форми інфекційних хвороб, які найчастіше трапляються в Україні, та передбачені програмою вивчення клінічного медсестринства, а також основи епідеміології. Опис кожної хвороби дається в такій послідовності: етіологія, епідеміологія, клінічні ознаки, лабораторна діагностика, догляд, дієта, лікування, профілактика, найважливіші заходи в епідемічному осередку. В окремій частині підручника описані невідкладні стани, що найчастіше супроводжують перебіг інфекційних хвороб. Для студентів вищих медичних навчальних закладів І-IV рівнів акредитації за спеціальністю «Сестринська справа».

 Інфекційні хвороби в дітей

inf_can_4

Інфекційні хвороби в дітей: підручник / С.О. Крамарьов, О.Б. Надрага, Л. В. Пипа та ін.; за ред. проф. С.О. Крамарьова, О.Б. Надраги. – К.: ВСВ «Медицина». – 2010. – 392 с. + 14 кольор. вкл.

У підручнику представлено класичні і нові дані про інфекційні хвороби в дітей. Наведено сучасні відомості про етіологія, епідеміологію, патогенез, клінічну картину, методи діагностики та лікування найпоширеніших інфекційних захворювань серед дітей в Україні. До кожної теми подано перелік питань і тестів для самоконтролю засвоєних знань.

Для студентів і лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації.

 Черевний тиф (нове про патогенез, діагностика, лікування): Монографія

cher_tyf

Малий В.П., Андрейчин М.А. Черевний тиф (нове про патогенез, діагностика, лікування): Монографія. – Х., 2009. – 142 с.

Викладено сучасні дані про епідеміологію, патогенез, клініку, діагностику, лікування і профілактику тифо-паратифозних захворювань. Узагальнено і висвітлено багаторічний практичний досвід авторів у ділянці клінічної інфектології. Монографія призначена для інфекціоністів, терапевтів, лікарів загальної практики і сімейної медицини, а також науковців, аспірантів, клінічних ординаторів, лікарів-курсантів і студентів вищих медичних навчальних закладів. 

 Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині

in_hvor

Інфекційні хвороби у загальній практиці та сімейній медицині /За ред. М.А. Андрейчина. – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2007. – 500 с.

У посібнику обсягом 500 сторінок висвітлено ранню діагностику поширених інфекційних хвороб, лікування і диспансеризацію хворих в амбулаторно-поліклінічних умовах і на лікарських дільницях. Описані основні профілактичні та протиепідемічні заходи. У клінічній діагностиці максимально використано синдромний підхід. Наведено список рецептів на препарати, що їх часто використовують у лікуванні інфекційних хворих. Для лікарів-інтернів і лікарів загальної практики та сімейної медицини, а також інфекціоністів, інших фахівців і студентів старших курсів медичних університетів. 

 Біотероризм. Медична протидія

bioteror

Андрейчин М., Копча В. Біотероризм. Медична протидія. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2005. – 300 с.

У монографії наведено історичні відомості про біотероризм і біологічну зброю, можливості її використання та розпізнання біологічної атаки. Проаналізовано методи та систему медичної протидії біотероризмові в різних країнах. Дано характеристику основних хвороб, пов’язаних з біотероризмом: висвітлено реальність загрози. етіологію, епідеміологічні та клінічні особливості, способи діагностики, лікування і профілактики. Пропонована книга адресована для широкого загалу лікарів, а також може служити посібником для працівників санепідемслужби.