Загальні відомості

 Всеукраїнська асоціація інфекціоністів (ВАІ) – всеукраїнська громадська організація, яка об’єднує на основі добровільності, професійної спільності інтересів обласні (міські) і Автономної Республіки Крим науково-практичні товариства лікарів-інфекціоністів. АІУ була створена на установчих зборах у травні 1997 року (м. Полтава) і діє на засадах самоврядування. Попередником Асоціації було Українське республіканське науково-медичне товариство інфекціоністів, яке після чергового з’їзду, що відбувся у вересні 1993 року в м. Вінниця, фактично перестало функціонувати.  Серед членів АІУ налічується 45 докторів наук і професорів, 157 кандидатів наук, доцентів і старших наукових співробітників, а також 1 дійсний член АМН України та 12 академіків громадських наукових академій, 7 заслужених діячів науки і техніки України та 6 заслужених лікарів України.  Асоціація активно співпрацює із зарубіжними об’єднаннями інфекціоністів, зокрема Білорусі, Литви, Польщі, Росії, Узбекистану. У різні роки почесними членами АІУ були обрані відомі вчені в галузі інфекційних хвороб професори А. Амброзайтіс (Литва), В. Гальота (Польща), А. Лайшконіс (Литва), Ю.В. Лобзін (Росія), Е.І. Мусабаєв (Узбекистан), В.І. Покровський (Росія), Ж.О. Ребенок (Білорусь), С. Слюсарчик (Польща), М.Х. Турьянов (Росія), А.Ф. Фролов (Україна), Я. Цянцяра (Польща), Ж. Возіанова (Україна), А. Мостюк (Україна), В. Мірошниченко (Україна), Є. Нікітін (Україна), Д. Кириченко (Україна).