Звернення до Президента України (2003)

Президенту України п. Л. Кучмі
Голові Верховної Ради п. В. Литвину
Прем’єр-міністру п. В. Януковичу

   

         У світі та Україні зберігається вкрай складна ситуація з інфекційних хвороб. Подальшого розповсюдження набули як давно відомі небезпечні інфекції, так і відносно нові – ВІЛ/СНІД, герпеси, гепатит С, пріонні. Недавно з’явилась висококонтагіозна атипова пневмонія, природа якої остаточно не з’ясована. У нашій країні зросла захворюваність на ряд інфекційних хвороб, проти яких давно розроблені засоби імунопрофілактики. Розгул інфекцій завдає непоправної шкоди здоров’ю населення: збільшує смертність та інвалідність, знижує народжуваність, скорочує тривалість життя, що спричинює також значні матеріальні збитки. Боротьба з цими хворобами потребує великих затрат і планомірної, скоординованої профілактичної та протиепідемічної роботи різних профільних служб і відомств. Значного поліпшення вимагають якість діагностики і терапії інфекційних захворювань. Разом з тим інфекційна служба занепадає і без вагомої допомоги держави не спроможна забезпечити належний рівень медичного обслуговування.

Вболіваючи за стан здоров’я українського народу, пропонуємо:

  1. Розробити Національну програму боротьби з інфекційними хворобами.

  2. Обговорити проблему боротьби з інфекційними хворобами на Раді Національної безпеки.

  3. Створити Державний Центр контролю за інфекційною захворюваністю.

  4. Взяти під особливий державний контроль придбання і раціональне використання засобів імунопрофілактики інфекційних хвороб. Забезпечити інфекційні стаціонари сучасною діагностичною і лікувальною апаратурою.

  5. Добитись виконання Закону України від 06.04.2000 року “Про захист населення від інфекційних хвороб”.

  6. Вжити термінові заходи для захисту працівників інфекційної служби від можливого зараження при виконанні професійних обов’язків.                   

    Правління Асоціації інфекціоністів України
    15.05.2003 р