Звернення до Президента України (2005)

Президенту Українип. В. Ющенку
Голові Верховної Ради України п. В. Литвину
Прем’єр-міністру України
п. Ю. Єханурову

 

Попри значні успіхи сучасної медичної науки, в Україні зберігається високий рівень інфекційної захворюваності зі сталою тенденцією до збільшення кількості хворих на особливо небезпечні інфекції та частими епідемічними спалахами різних масштабів. Велике занепокоєння викликає поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу, групи гострих респіраторних інфекцій, вірусних гепатитів, кишкових інфекцій, арбовірусних хвороб. Якщо в розвинутих країнах Заходу реєструються лише спорадичні захворювання на дизентерію, то у нас виникають крупні спалахи, які вражають багато сотень людей, найбільше дітей (м. Нетішин, жовтень 2005 р.), що свідчить про незадовільну епідеміологічну ситуацію і неефективність профілактичних заходів.

Серйозну загрозу населенню несе вірогідність поширення на території України атипової пневмонії (тяжкий гострий респіраторний синдром) і пташиного грипу, який також може завдати катастрофічні збитки сільському господарству. Тільки-но великими зусиллями вдалось призупинити епідемію дифтерії, а вже з’явилась реальна загроза поширення таких небезпечних хвороб як малярія і рикетсіози.

Разом з тим діагностика і облік інфекційних захворювань залишаються вкрай незадовільними, а тому офіційні показники значно нижчі від дійсної захворюваності. Більшість інфекційних стаціонарів і лабораторій функціонують у непристосованих приміщеннях. Кошти, які держава виділяє на боротьбу з інфекціями, не відповідають нагальним потребам і не завжди використовуються раціонально.

У зв’язку з тим, що інфекційні хвороби суттєво підривають здоров’я народу й несуть загрозу національній безпеці, Асоціація інфекціоністів України вносить на Ваш розгляд такі пропозиції.

  1. Скласти і затвердити Програму боротьби з інфекційними хворобами на період 2006-2010 рр.

  2. Вжити конкретні заходи щодо зміцнення матеріальної бази інфекційних стаціонарів і кабінетів інфекційних захворювань поліклінік. Розглянути хід виконання Постанови Кабінету Міністрів № 1906 від 23 грудня 2003 р. “Про будівництво інфекційних лікарень (відділень) у великих містах на період 2004-2010 рр.” і забезпечити її здійснення.

  3. Заборонити дальше скорочення ліжкового фонду інфекційних стаціонарів, закриття кафедр дитячих інфекційних хвороб і відновити підготовку лікарів-інфекціоністів через інтернатуру.

  4. Створити Державний Центр контролю за інфекційною захворюваністю, до складу якого ввести незалежних експертів із числа авторитетних вчених і практичних лікарів (епідеміологів та інфекціоністів).

  5. Запропонувати Міністерству охорони здоров’я ввести до складу Вищої наглядової медичної ради представника Асоціації інфекціоністів України.

  6. Забезпечити виконання Закону України від 06.04.2000 р. “Про захист населення від інфекційних хвороб”.

  7. Провести парламентські слухання про стан інфекційної захворюваності в Україні та невідкладні заходи щодо її зниження.

Правління Асоціації інфекціоністів України.
17.10.2005 р.