Стендові доповіді

 

ВМІСТ ІФН-γ У СИРОВАТКАХ КРОВІ ДОРОСЛИХ ХВОРИХ НА КІР ЗАЛЕЖНО ВІД РОЗВИТКУ УСКЛАДНЕНЬ

С. О. Білокобила (Запоріжжя)

 

ВМІСТ TGF-1β У СИРОВАТКАХ КРОВІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С ЗАЛЕЖНО ВІД СТУПЕНЯ ВИРАЗНОСТІ ФІБРОЗУ ПЕЧІНКИ

Г. В. Веницька (Запоріжжя)

 

ІНФОРМАТИВНІСТЬ ДИСТАНЦІЙНОЇ ТЕРМОГРАФІЇ В ДІАГНОСТИЦІ ЕРИТЕМНОЇ ФОРМИ ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗУ

М. Т. Гук (Тернопіль)

 

СЕРОЛОГІЧНА  ДІАГНОСТИКА Borrelia spielmanii В ПАЦІЄНТІВ ІЗ ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗОМ

Р. О. Гуменна (Тернопіль)

 

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДЕЯКИХ КЛІЩОВИХ ІНФЕКЦІЙ У ПАЦІЄНТІВ З УРАЖЕННЯМ ШКІРИ

О. О. Жук (Тернопіль)

 

ВИПАДОК МІКСТ-ІНФЕКЦІЇ КЛІЩОВОГО БОРЕЛІОЗУ ТАК КОРУ У ПІДЛІТКА

Л. А. Іванова, М. Н. Гарас (Чернівці)

 

КЛІЩІ ТА КОМАРІ В АСПЕКТІ ДОСЛІДЖЕНЬ НА ТРАНСМІСИВНІ ІНФЕКЦІЇ

О. М. Марчук (Тернопіль)

 

ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА БЕЗЕРИТЕМНУ ФОРМУ ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗУ ІЗ СУПУТНІМИ ВПЕРШЕ ДІАГНОСТОВАНИМ ТУБЕРКУЛЬОЗОМ ЛЕГЕНЬ І ЛЯМБЛІОЗОМ

Л. П. Мельник (Тернопіль)

 

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МІОКАРДИТУ У ПАЦІЄНТІВ З ХВОРОБОЮ ЛАЙМА

К. В. Миндзів (Тернопіль)

 

ВІРУСНЕ НАВАНТАЖЕННЯ У КРОВІ ТА ЛІКВОРІ ПРИ ВІЛ-АСОЦІЙОВАНИХ НЕВРОЛОГІЧНИХ ПОРУШЕННЯХ

В. Д. Москалюк, Ю. І. Бойко (Чернівці)

 

ІМУНОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПРИ КО-ІНФЕКЦІЇ ВІЛ/ТБ У ПОЄДНАННІ З ІНШИМИ ОПОРТУНІСТИЧНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ

В. Д. Москалюк, Т. Р. Колотило (Чернівці)

 

ПЕРЕБІГ І НАСЛІДКИ ХРОНІЧНИХ ГЕПАТИТІВ В та С У ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ

В. Д. Москалюк, І. В. Рудан (Чернівці)

 

ХВОРОБИ ДИХАЛЬНОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ ТА ЇХ ЗВ’ЯЗОК З ЕМОЦІЙНИМИ РОЗЛАДАМИ

М. В. Невоя (Вінниця)

ЧАСТОТА ПОЗАЛЕГЕНЕВОЇ СИМПТОМАТИКИ У ХВОРИХ НА КОРОНАВІРУСНУ ХВОРОБУ (COVID-19) З РІЗНОЮ ТЯЖКІСТЮ ПЕРЕБІГУ НЕДУГИ

К. А. Пак (Запоріжжя)

ВПЛИВ ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗУ НА ПЕРЕБІГ КРОПИВʼЯНКИ

А. М. Петрук (Тернопіль)

ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗ: ПИТАННЯ КУЛЬТИВУВАННЯ ЗБУДНИКІВ

О. В. Покришко (Тернопіль)

 

КОМОРБІДНА ПАТОЛОГІЯ КИСНЕВОЗАЛЕЖНИХ ХВОРИХ НА КОРОНАВІРУСНУ ХВОРОБУ (COVID-19)

В. В. Черкаський (Запоріжжя)

 

ОПТИМІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗ ІЗ ЛОКАЛІЗОВАНОЮ СКЛЕРОДЕРМІЄЮ

К. Б. Штокайло (Тернопіль)

 

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ЛАЙМ-БОРЕЛІОЗУ ПРИ ПОЄДНАННІ З ЛЯМБЛІОЗОМ І ДЕЯКИМИ ГЕРПЕТИЧНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ

Т. І. Юзьків (Тернопіль)

Залишити відповідь